WHERE IS THE LOVE (?)

Hoy SitiNurFaizah Binti Sarbini Bin Waribab Bin Tawijoyo Bin Sukarno Bin Thari Joyo, haa SiJawo ni bila nk ada BF ? hmmmmmmmm did i need somebody to love or I just need him ? Erghh penatnya rasa perasaan ni. Someone, pls answer me T___T
Newer Post | Older Post